• Švýcarsko

Diskuse o hrozbách islámského extrémismu

08. října 2019

Biskup Michael Nazir-Ali, Habib Malik a John Eibner upozorňují na hrozbu islámského extrémismu pro náboženskou svoboduÚčastníci diskuse:

anglikánský biskup Michael Nazir-Ali

profesor libanonsko americké university v Byblos  Habib Malik

 a dr. John Eibner z CSI.

 

Nehovoříme jen o izolovaných jevech, jde o soustavné pronásledování! – biskup Michael Nazit-Ali

 

18. července zorganizovala CSI ke druhému výročí vládní zprávy o náboženské svobodě diskusi expertů, aby tak upozornila na výzvy kladené islámskými extrémisty náboženské svobodě.

Dr Eibner uvedl, že celý název diskuse je „Výzva islámských extrémistů  náboženské svobodě ve světě po Islámském státu“ s poukazem na to, že islámský extrémismus neskončil loňskou územní porážkou Islámského státu  v Sýrii a Iráku. Islámští extrémisté nadále ohrožují  křesťany a dalších nemuslimy nejen v Sýrii, ale velice zásadní byl i letošní velikonoční masakr na Srí Lance. Více než 200 věřících bylo zavražděno při bohoslužbách. Zdroj  terorismu  je  ve státech Středního východu  – wahhábistickém království v Saudské Arábii a v Islámské republice Irán. Dr. Eibner zdůraznil, že válka rozvíjená těmito silami má katastrofální dopad na náboženskou svobodu a lidská práva v celém regionu.

Profesor Malik ve svém vyjádření označil za základní problém Blízkého východu nedostatek svobody a živou tradici násilného odmítnutí jiných náboženství v regionu, ve kterém dominuje islám.   „Podle islámských pravidel jsou nemuslimové v podřízeném  –  dhimmi –  postavení, což znamená být druhořadým občanem vystaveným trvalému tlaku a povinnosti platit zvláštní daně. Tato tradice přežila první Islámský stát a čeká nás IS číslo dvě a tři.“ předpověděl Malik.

Jako alternativu uvedl Malik svůj rodný Libanon, jedinou zemi na Středním východě,  kde křesťanská populace byla schopná odolat podřízenosti dimmi a zachovat si svoji nezávislost. Proto  se v Libanonu, bez ohledu na milion problémů, zázračně udržuje jediná svobodnou společnost v arabském světě. Tento typ „zdravého pluralismu“ zdůrazňuje Malik „pomáhá vyvažovat radikalizaci.“

Biskup Nazir –Ali upozornil na  mýty, které v posledních dnech slyšel od amerických státních úředníků. Např mýtus o terorismu, jako reakci na  špatné  ekonomické podmínky a chudobu. „Ve skutečnosti,“ poznamenal biskup: „ většina teroristických vůdců je velmi vzdělaná a má dobré ekonomické zázemí a rekrutuje se z populace frustrovaných mladých mužů. Náboženská svoboda může přežívat jen v pluralistickém státě s občanskou společností, ve které jsou si všichni před zákony rovni.“

Oba, profesor Malik i biskup Nazir-Ali, vyzvali k  jasné  akci  na ochranu  a zachování náboženské svobody  před  hrozbou islámského extrémismu. S poukazem na Libanon  Malik dokazoval , že: „svoboda, má-li být zachována, musí být houževnatě bráněna.“ Světové mocnosti musí v Libanonu podporovat jeho svobodnou společnost a zabránit vtažení země do regionální války, například mezi Izraelem a Iránem.

Biskup Michael vyzýval jednotlivce i církve, aby byli vytrvalí v solidaritě s pronásledovanými, i když půjdou proti zájmům zahraniční politiky Západu. Vyzýval také, aby se mezinárodní komunita ve  svém odporu k extrémismu nechovala „selektivně“. Vytýkal především vstřícný postoj k Číně a Saudské Arábii, která používá naše moderní zbraně v Jemenu.

Na závěr biskup řekl, že by rád připomněl  otce profesora Habiba Málika, Charlese Málika, který byl hlavním autorem univerzální deklarace lidských práv z roku 1948 obsahujících článek 18 o právu na náboženskou svobodu a svobodu měnit své náboženské vyznání. Testem pro dodržování náboženské svody musí být respektování článku 18, nic menšího.

 

Videozáznam panelu je na: www.youtube.com/watch?v=nJosDNc2JyM

Váš komentář ke článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Komentář byl úspěšně odeslán, bude zobrazen po ověření administrátorem.