Georgetownská univerzita bojuje s islamofobií , zatím co křesťané jsou zabíjeni

05. dubna 2017

Také už jste slyšeli z úst některých křesťanských aktivistů a intelektuálů, že kritici islámu jsou stejně nebezpeční, jako radikální džihádisté, protože svou kritikou způsobují radikalizaci druhdy umírněných muslimů? Dle této „logiky“ jsou kritici islámu nejen nálepkováni jako islamofobové, obviňováni z šíření nenávisti, ale rovnou označováni za bezděčné spojence džihádistů a muslimských teroristůWilliam Kilpatrick, který  učil po mnoho let na Boston College a je autorem několika knih o kulturních a náboženských otázkách, upozorňuje na jednom americkém příkladu, že pokud dojde k islamizaci Západu,  někteří katolíci a katolické instituce ponesou těžké břemeno odpovědnosti.

Má na mysli zejména Georgetownskou  univerzitu (prestižní nejstarší katolická univerzita v USA) a její Centrum pro muslimsko-křesťanského porozumění (ACMCU).  ACMCU v rámci  Iniciativy Most vydala v září zprávu o amerických katolických názorech na islám a formách, jakými  je islám popisován v katolických publikacích.  Zpráva  „Danger & Dialogue,“ především vyjadřuje znepokojení. Způsob, jakým o  islámu informují katolická média, je údajně nepřiměřeně ovlivňován katolickými islamofoby, kteří jsou napojeni na  „průmysl islamofobie“.

Kilpatrick pro názornost uvádí: „V průběhu září, kdy byla zpráva vydána,  odpálil islámský terorista  dvě bomby na Manhattanu a další v New Jersey, jiný pobodal deset lidí v nákupním středisku v Minnesotě a třetí zastřelil pět lidí v nákupním středisku ve státě Washington. Mezitím jsou tisíce křesťanů a příslušníků dalších menšin zabíjeni nebo prodáváni do otroctví džihádisty na Středním východě a v Africe. A přesto se lidé v Georgetownu  obávají  islamofobie? Představte si, že by během vzestupu nacismu centrum na hlavní univerzitě zveřejnilo zprávu o nebezpečí protinacistických nálad. Pokud byste žili v té době, zajímalo by vás, co se za tím skrývá.  Pokud byste zjistili, že univerzitní centrum získalo většinu finančních prostředků  z ústředí nacistické strany v Berlíně, měli byste jasno.“

Kilpatrick objasňuje souvislost předešlé úvahy s názvem Centra na Georgtownu: „Ano – je to princ Alwaleed bin Talal Center. Není na místě můj dojem, že je výzkum, který se provádí  v ACMCU,  silně ovlivněn  saúdským dobrodincem?  A není tento můj dojem „islamofóbní“?  Ano, patrně je, protože v bezpečném prostoru kokonu osazeného „experty“ z Georgetownu  je jakákoliv kritika  islámu, islamofobní.  Je  jedno, zda jde o kritiku racionální nebo iracionální. Jediný způsob, jak můžete islamofilům dokázat, že nejste islámofob, je chválit islám do nebes tak, jak to neustále dělají lidé z ACMCU. Pokud jste si někdy kladli otázku, co způsobilo tak zásadní renesanci islámského fundamentalismu v poslední třetině dvacátého století, pak vězte, že rozhodující částí odpovědi na otázku jsou saúdské peníze. Saúdská knížata používají příjmy z ropy k vybudování fundamentalistických mešit a madras po celém světě. Do nich pak dosazují i správně vyškolené arabské duchovní. Oživení původního islámu ze sedmého století značky made in Mekka je výsledkem dobře plánované a dlouhodobě prováděné saúdské indoktrinační kampaně. Když si uvědomíte, že centrum na Georgetownu je další Saudy financovaná madrasa – i když na vyšší úrovni, než většina ostatních – pak vám začíná obsesivní důraz Centra na islamofobii dávat smysl. Základním posláním Centra není objektivní bádání, ale obhajoba islámu. Člověk by si myslel, že v době, kdy jsou katolíci a ostatní křesťané v muslimském světě zle pronásledováni, katolická instituce zaměří svou pozornost na výzkum islámského nepřátelství vůči křesťanům a nebude předstírat, že je tomu naopak. Jde totiž o jev, který nepáchá jen IS a Boko Haram, ale je mnohem rozšířenější.“

 V současnosti je v Pákistánu uvězněn křesťanský chlapec a desítky dalších křesťanů a hrozí jim trest smrti pro „urážku islámu“. 150 pákistánských duchovní se domáhá vykonání trestu smrti, ke kterému byla odsouzena křesťanská žena Asia Bibi za „rouhání“. Českému misionáři P. Jaškovi hrozí trest smrti v Súdánu. A v samotné Saúdské Arábii, kde není jediný kostel a konverze od islámu se trestá smrtí, bylo 27 libanonských křesťanů zatčeno pro vedení křesťanské modlitby v soukromé rezidenci.

Kilpatrick pokračuje: „To skutečná christianofobie rozšířená po celém muslimském světě se jeví jako předmět hodný vyšetřování. Ale Georgetown přejímá objekt zkoumání od Saúdů a Saúdové se zajímají o „islamofoby“, neboli podle názvosloví muslimského světa o „rouhače“. Jelikož je Georgetown přece jen osvícenější místo než muslimský svět, Iniciativa Most  nevolá po odstranění  islamofobů –  spokojí se s jejich cenzurou.  Ve zprávě  „Dangers & Dialog“ je návod: Je třeba vysvětlit, jakým způsobem průmysl islamofobie někdy ovlivňuje katolickou produkci na téma islám. Někteří jedinci napojení  na  anti muslimské skupiny píší nebo se pravidelně objevují v diskusích katolických médií jako „odborníci.“  Běžní laici, stejně jako katolická nakladatelství, sdělovací prostředky  a knihkupectví by si měla být vědoma napojení těchto publicistů na  islamofobii, neboť by to pravděpodobně ovlivnilo jejich rozhodnutí  zveřejnit nebo číst a poslouchat jejich produkci. Nabádáme odpovědné pracovníky v katolických médiích, aby byli opatrní a nezveřejňovali  materiály  individuí  napojených na temný průmysl islamofobie.

Zdá se, že lidé z ACMCU mají  docela nízké mínění o inteligenci katolických médií a katolických laiků. Jednak předpokládají, že si nikdo nevšimne jejich vlastního pochybného  napojení na Saúdy.  Předpokládají také, že jejich případné katolické publikum bude ignorovat téměř naprostý nedostatek důkazů  pro existenci něčeho jako „průmyslu islamofobie.“  Zpráva „Danger & Dialog“ dokazuje údajnou existenci  „průmyslu islamofobie“ opakovanou citací dvou  levicových organizací financovaných  Georgem Sorosem. Jde o Southern Poverty Law Center (SPLC) a Center for American Progress (CAP). Obě organizace skutečně vypracovaly seznamy islamofobů a islamofobních organizací. Ale opět – podle jejich definice je islamofobem ten jedinec nebo jakákoliv skupina, která je kritická vůči islámu, nebo islámskému fundamentalismu, nebo – když na to přijde – nemá  vůbec nic společného s islámem. Fobie je iracionální strach, ale nikdo ještě nedokázal,  že strach z  muslimské migrace, nadřazeného charakteru islámské teologie, nebo z drakonických aspektů práva šaría je iracionální.“

Kilpatrick dále upozorňuje, že organizace SPLC a CAP nesplňují absolutně žádný požadavek na objektivitu. Obě jsou velmi neobjektivní levicové organizace, jejichž řízení je dáno politickou agendou.  Pokud se Iniciativa Most považuje za nezaujatou, pak poslední skupiny, které by měla  citovat jsou právě SPLC a CAP. 

Kilpatrick upřesňuje: „Podívejme se na Center for American Progress. Bývalý prezident a současný předseda a poradce CAP je John Podesta. Podesta, hostující profesor práva na Georgetown, byl shodou okolností také šéf prezidentské kampaně Hillary Clintonové ve volbách 2016. A Clintonovi? Stejně jako Georgetownská  univerzita (alma mater Billa Clintona) byli i oni příjemci saúdských darů. Podle internetových stránek Nadace Clintonových obdržela nadace od saúdskoarabské monarchie částku mezi deseti  a pětadvaceti miliony dolarů, přičemž  bohatí jednotlivci s úzkými vazbami na  saudskou královskou rodinu darovali další miliony. K jakému účelu? Modus operandi Clintonovy nadace popisuje účel darů jako odměnu za projevy. V případě darů ze Saúdské Arábie by byl případnější název odměny –  za mlčení. Clintonovi  nápadně mlčí o každodenních zvěrstvech v Saúdské Arábii – o stínání, amputacích, věznění rouhačů, krutém  zacházení s křesťany a útlaku žen. Kromě toho, podle Wikileaks, Hillary Clintonová poslala v srpnu 2014  e-mail Johnovi  Podestovi, ve kterém píše, že vlády Saúdské Arábie a Kataru poskytují finanční a logistickou podporu Islámskému státu. Clintonová vše držela v tajnosti a dál přijímala dary Saúdů pro Clinton Foundation. Stejně jako si  Saudové koupili mlčení Clintonových, patrně totéž udělali i v případě georgetownského  Centra pro muslimsko-křesťanského porozumění. Porozumění?  Spíše pochopení požadavku, že křesťané mají mluvit o islámu jen dobře a zároveň mají útočit na „ islamofobní“ kritiky islámu. (—)

Ironií je, že název poslední zprávy, „Danger & Dialog“, lze číst dvěma způsoby. Z pohledu  obhájců islámu z Centra pochází nebezpečí od katolických islamofobů, kteří údajně šíří  falešný obraz islámu. Mnohem větší nebezpečí však představuje samo Centrum, které ať už z naivity nebo záměrně uvádí katolíky ve vážný omyl o povaze a cílech islámu.“

Váš komentář ke článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Komentář byl úspěšně odeslán, bude zobrazen po ověření administrátorem.