• Indie

Úspěšný závěr intenzivního projektu

23. ledna 2019

Po masakru křesťanů hinduisty v srpnu 2008 poskytovala CSI přeživším dlouholetou pomoc. Otevřením Vzdělávacího centra byl projekt úspěšně završen.Křesťané ze spolkového státu Urísa byli brutálně napadeni hinduisty. Při pogromu byly tisíce lidí raněny a více než 100 zabito. Přes 50 000 domů bylo zničeno. Ve spolupráci s naším indickým partnerem  jsme poskytovali postiženým první naléhavou pomoc

Dlouhodobá pomoc

Krátce po napadení bylo nutné postiženým dodat celty, oblečení, potřeby na vaření ale především poskytnout lékařské ošetření. V další fázi se pomoc soustředila na obnovu domů. Před pěti lety jsme pak zahájili hospodářský projekt. S velkým přispěním místního partnera se nám podařilo pomoci více než 200 postiženým rodinám. Projekt byl zaměřen na výstavbu domů a rozvoj pěstování zeleniny se záměrem podpořit soběstačnost.

Budoucnost pro postižené děti

Z mnoha dětí se po útoku stali sirotci nebo polosirotci. Mnohé z nich prchaly bez ochrany do 350 km vzdáleného velkoměsta Bhuvanéšvar. Jeden pastor pro ně sice otevřel útulek, ale v roce 2015 byl přijat zákon, podle kterého se musely děti vrátit domů. Proto se CSI rozhodla co nejrychleji pro ně vybudovat v Kandhamal vzdělávací centrum, aby hlavně děvčata nezůstala na ulici.

Nyní je centrum dokončeno. Žákyně mohou získat vzdělání v oboru IT, vyučit se prodavačkou nebo šičkou. Mnoho dívek z chudých poměrů, které doposud neměly šanci získat jakékoliv vzdělání, tak může najít uplatnění na trhu práce. Mezitím se i vláda uvolila podílet se na krytí nákladů na školné a vzdělávání, takže činnost CSI může být ukončena. Děkujeme všem dárcům, kteří roky štědře podporovali náš projekt.

Zdroj CSI

Váš komentář ke článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Komentář byl úspěšně odeslán, bude zobrazen po ověření administrátorem.

Projekt Indie