• Nigérie

Nigérie: Těžký každodenní život křesťanů s právem šaría

19. ledna 2018

V severonigérijském státě Kano platí islámské právo. Náboženské menšiny jsou těžce postiženy. CSI ve spolupráci s diecézí podporuje křesťanské vesnice.Na cestě do Nigérie navštívili pracovníci CSI Franco Majok a Joel Veldkamp také severní spolkový stát Kano se stejnojmenným hlavním městem a s 95% muslimskou  většinou. CSI zde od roku 2015 realizuje rozvojové projekty v křesťanských vesnicích. Islámská nadřazenost je v provincii všudypřítomná, protože je důsledně uplatňováno právo šaría. Na rozdíl od severovýchodu Nigérie, kde Boko Haram šíří násilí, nejsou v provincii Kano v poslední době  žádné bombové útoky proti křesťanům. Také únosy jsou výjimečné. Přesto je situace obtížná. Za svoji osobní bezpečnost jsou křesťané odpovědni sami. Každý kostel má vlastní bezpečnostní službu, která je odpovědná za bezpečí věřících.

Stát křesťany nechrání

Křesťané, hlavně příslušníci kmene Hausa, jsou běžně diskriminováni. Ze státní služby jsou zcela vyloučeni. ! „Služby, jako zdravotní péče, potravinové příděly i školní vzdělání  nám stát prakticky neposkytuje“, vysvětluje řádová sestra Paulina, která pochází z jihu země a od roku 2002 pracuje v Kano pro řád Dcery lásky. Místní úředníci ignorují křesťanské vesnice, kde žijí a pracují především chudí sedláci, které   hospodaření na neúrodné půdě sotva uživí. V křesťanských vesnicích není zavedena  elektřina a  vodovod. Přístupové cesty jsou neudržované. Pokud chtějí mít vesničané přístup k internetu, musí vyrazit do některé muslimské vesnice. To je obvykle provázeno silnými obavami o bezpečí. Ve vesnici Gamašina CSI financovala stavbu studní a rozvod vody. Chtěla také zavést elektřinu, ale instalace nemohla být dokončena, protože kompetentní pracovník byl odvolán.

 

Diskriminace ve škole

Také ve státních školách to mají křesťané těžké. Do základních škol přihlašují rodiče děti raději pod cizím jménem. Křesťanské jméno zamlčují, protože by děti  byly šikanovány a vyloučeny. Naopak je běžné, že muslimské děti navštěvují křesťanské školy, protože ty mají vyšší úroveň. Rodiče jsou často nedůvěřiví. „Obávají se, že děti mohou být obráceny na křesťanství kvůli péči a pozornosti, které se jim v našich školách dostává,“ říká sestra Paulina.

Také později, při vyšším vzdělání je náboženská příslušnost choulostivé téma. Partnerka CSI zná velmi nadanou křesťanskou studentku, která studuje na univerzitě v Kano. Aby zatajila svou náboženskou příslušnost, změnila si jméno a na přednášky chodí v hidžábu. Sestře Paulině se svěřila: „Svoji víru neodhaluji nikomu, byla bych velice rychle mrtvá“.

 

Pomoc přináší naději

Křesťané v provincii Kano snášejí každodenní všestranné ponižování a šikanování. „Díky CSI a jejím dárcům jsme schopni v devíti křesťanských vesnicích poskytovat lékařskou péči, kterou  potřebují především těhotné ženy,  děti a lidé s tělesným postižením,“ děkuje řádová sestra Paulina.

CSI organizuje také kurz  zdravé výživy, ve kterém se matky učí připravovat zdravé a plnohodnotné jídlo. Program navštěvovaly od listopadu 2016 do května 2017  matky 5000 dětí. Některé mimořádně chudé dostávají pomoc formou mikrokreditu, aby si mohly např. otevřít obchůdek. Sestra Paulina dodává:  „Pomáháme všem, také muslimům. Těžištěm naší činnosti je  pomoc ženám a dětem, především těm, kteří ji potřebují nejvíce.“

Váš komentář ke článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Komentář byl úspěšně odeslán, bude zobrazen po ověření administrátorem.

Projekt Nigérie