• Alžírsko

Úřady zavírají kostely

11. prosince 2019

„Mnozí věřící opouštějí kostel v slzách“ Messaoud Takilt, pastor uzavřeného protestantského kostela v AlžírskuOd února 2019 se Alžírsko objevuje v našich sdělovacích prostředcích kvůli masovým protestům, které nakonec vedly k demisi dlouholetého prezidenta Abdelazize Boutefliky. Následující vývoj si zasluhuje naši pozornost: postupně jsou zavírány kostely. Požadujeme plnou svobodu vyznání

26.srpna 2019 mohlo být zapečetění kostela letniční církve ještě zmařeno. Církevní představitelé byli den předem o blížícím se uzavření informováni, a tak se 26.srpna shromáždili křesťané ze 33 různých kostelů  v kostele letniční církve ve městě Ighzer Amokrane (provincie Bejaia) nedaleko pobřeží Středozemního moře. Vyvěšovali transparenty a odmítali  kostel pro 300 věřících opustit. Představení ústředního svazu protestantské církve oponovali názoru policie a jejího advokáta a trvali na tom, že příkaz k uzavření je neplatný, protože nebyl vydán soudem. Nakonec policie odešla s nepořízenou.

„Svou naději i nadále vkládáme v Boha,“ řekl jeden církevní představitel Morning Star News, zpravodajskému portálu zabývajícímu se pronásledování křesťanů. „Ruka, která tento příkaz k uzavření podepsala, podepíše nakonec i dokument, který tento příkaz zruší.“

Ještě 28.srpna jednali zástupci ústředního svazu s úředníky provincie. Nic nepomohlo: brzy ráno 2.září přišla policie podruhé a kostel letniční církve zapečetila.

Policie uprostřed bohoslužby

Uzavření kostela letniční církve následovalo jen čtyři týdny poté, co byl uzavřen kostel pro 100 věřících ve městě Boudjima, provincii Tizi Ouzou. Provincie Tizi Ouzou leží stejně jako provincie Bejaia v Kabylei.

Jak uvádí Messaoud Takilt, pastor dotyčného kostela, pronikli policisté do kostela během bohoslužby a dali věřícím  tři dny na vyklizení chrámu. 6.srpna se vrátili opět během bohoslužby, aby kostel uzavřeli. Farníci zpočátku odmítali kostel opustit, nakonec se ale podvolili. „Mnozí opouštěli kostel v slzách,“ uvádí pastor Takilt.

Už sedm kostelů uzavřeno

Kostel ve městě Boudjima byl založen roku 2006 a je společně s dalšími 40 kostely přičleněn k zákonem uznané protestantské alžírské církvi (Église protestante d´Algérie, EPA). Od listopadu 2017 byla většina těchto kostelů vyzvána, aby doložila, že vlastní povolení v souladu se zákonem z roku 2006. Zákon stanoví pro nemuslimské domy Boží povinnost mít povolení k činnosti. Podle Middle East Concern, křesťanské organizace pro lidská práva zasazující se o pronásledované křesťany, do dnešního dne vláda nevystavila jediné povolení. V posledních dvou letech dostalo několik kostelů příkaz, aby ukončily své veškeré aktivity. Mezitím bylo uzavřeno minimálně sedm kostelů, z toho šest patřících EPA, protože nevlastnily potřebné povolení.

Některé farnosti se snaží dále konat bohoslužby venku nebo v soukromých domech. Je to riskantní záležitost: podle Celosvětové evangelické aliance byl potrestán jeden křesťan, protože na svém pozemku postavil Boží stánek jako náhradu za uzavřený kostel.

 

Diskriminace musí skončit

V Alžírsku je islám státním náboženstvím. Odhaduje se, že 98% z přibližně 40 miliónů obyvatel jsou muslimové. Počet křesťanů je asi 60 000 a stále roste. Prostředí, ve kterém žijí, je ale v posledních dvou letech stále více nepřátelské.

V dopise vládě z května 2018 kritizuje EPA skutečnost, že křesťané jsou zastrašováni za pouhé vlastnění Bible a riskují pronásledování. Požaduje, aby diskriminace křesťanů skončila a aby byla respektována základní práva všech občanů. CSI se připojuje k těmto požadavkům a vyzývá vládu, aby tak učinila.  

MSN  – Morven McLean

Váš komentář ke článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Komentář byl úspěšně odeslán, bude zobrazen po ověření administrátorem.