•   Žádné nebo jen ojedinělé porušování základních náboženských svobod
  •   Částečné porušování základních náboženských svobod
  •   Částečné závažné porušování základních náboženských svobod
  •   Porušování základních náboženských svobod
  •   Částečné velmi vážné porušování základních náboženských svobod
  •   Velmi vážné porušování základních náboženských svobod
  •   Soustavné velmi vážné porušování základních náboženských svobod