O nás

Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) je organizací zasazující se za náboženskou svobodu a lidská práva.


CSI pomáhá obětem nábožensky motivovaného násilí a znevýhodňování. Stojí po boku obětem v zemích jejich původu, pozvedá hlas za pronásledované a poskytuje podporu těm, kteří trpí pod represivními režimy.

Hlavní oblasti činnosti: Sýrie, Irák, Egypt, Jižní Súdán, Nigérie, Pákistán, Indie, Nikaragua

Pobočky: Švýcarsko, USA, Německo, Francie, Česko, Maďarsko, Itálie a Jižní Korea.

CSI je křesťansko-humanitární lidskoprávní organizací pracujicí napříč různými křesťanskými konfesemi.  Základem naší práce je přesvědčení, že všichni lidé jsou stvořeni k božímu obrazu, z čehož pramení lidská důstojnost.

Lidská důstojnost je upřesněna ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. CSI je přesvědčena, že právě článek 18. – Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství –  je vhodné měřítko zachování lidských práv celkově. Dle zkušeností jsou v zemích, ve kterých je zajištěna náboženská svoboda, zachovávány i ostatní lidská práva. Naproti tomu v zemích, ve kterých dochází k omezování náboženských svobod, bývají většinou porušovány i další lidská práva.

Při výběru projektů se CSI zaměřuje na země, ve kterých se křesťané stávají obětmi náboženského násilí a diskriminace. Často jsou v těchto zemích diskriminací postiženi i příslušníci jiných menšin.
CSI v těchto zemích zjišťuje, jak bude možné obětem pomoci a konkrétní pomoc pak poskytována všem obětem, nehledě na náboženskou příslušnost.

CSI pomáhá skrze:

  • humanitární pomoc
  • umožnění lékařského ošetření pro oběti teroru
  • rozvojová pomoc pro vyloučené vesnice či komunity
  • podpora vzdělávání, vzdělávacích zařízení
  • právní pomoc

Další úkoly CSI:

  • imformování veřejnosti o nábožensky motivovaném násilí a diskriminaci
  • organizace peticí a protestů
  • prosazování zajištění náboženské svobody a ochrany obětí  v jednotlivých zemích skrze kontakt  s politiky, představiteli vlád a názorovými vůdci na politické úrovni