Hospodaření CSI ČS

Česko–slovenská Křesťanská mezinárodní solidarita CSI ČS je lidskoprávní nezisková organizace, která se od mnohých jiných „neziskovek“ liší tím, že všechny její příjmy pocházejí z darů našich štědrých dárců a není tedy příjemcem žádných dotací z rozpočtu ČR, EU nebo jiné státní nebo regionální samosprávy. Činnost CSI ČS  stojí především na práci dobrovolných spolupracovníků, a proto jsou režijní náklady CSI ČS minimalizovány. Většina prostředků (88%) je věnována na informování (tisk a distribuce Zpravodaje) a především na financování projektů pomoci pronásledovaným křesťanům.

Základem činnosti CSI bylo tedy i v roce 2016 vydání a distribuce šesti čísel  Zpravodaje v celkovém počtu 39 000 kusů (6x po 6500 kusech) v Česku a na Slovensku. CSI zahájila distribuci Zpravodaje na Slovensku. Na tisk a distribuci Zpravodaje jsme vynaložili 265 tis. Kč.

V roce 2016 činily výnosy z darů 1 876 tisíc Kč. Došlo tedy k mírnému poklesu  příjmů  oproti předešlému roku.  Na humanitární činnost vynaložila česko-slovenská CSI v loňském roce celkem 1 118 tis. Kč.