O CSI

Ve dvacátém století bylo pro víru pronásledováno, utlačováno, uvězněno nebo zabito více křesťanů než kdykoliv jindy. Taktéž docházelo k násilné perzekuci milionů lidí jiného vyznání. Na mnoha místech světa se situace nelepší.
 
Hlavní příčinou náboženského pronásledování jsou militantní ideologie a jejich násilné projevy (např. komunismus, fašismus a náboženský fundamentalismus), autoritářské režimy a války. CSI, jež zastává demokratické hodnoty, pomáhá obětem náboženského pronásledování informováním veřejnosti a vlád o páchaném bezpráví a prosazováním rychlých a účinných kroků k nápravě. CSI kombinuje osvětnou činnost s materiální pomocí obětem náboženského útlaku.
 

Komunismus

Jedním z nejdůležitějších doktrín komunismu je tvrzení, že Bůh neexistuje. Proto se každá komunistická vláda pokouší církev zničit, popřípadě ji zneužít pro vlastní účely. I když Sovětský svaz už patří minulosti, více než jedna miliarda lidí stále žije pod vládou komunismu. Tento fakt se týká obyvatel Číny, Severní Koreje, Vietnamu a Kuby. V Číně komunistický režim radikálně omezuje náboženskou svobodu. Křesťané jsou podrobeni státní kontrole nebo jsou pronásledováni a zatýkáni.
Česká republika má podobně jako i jiné postkomunistické země zkušenosti s pošlapáváním náboženské svobody a pronásledováním křesťanů. Svobodná činnost církví nebyla vůbec možná a církevní působení podléhalo značnému omezení ze strany státu. Také v naší vlasti jsou lidé, kteří byli za komunismu aktivní v podzemní církvi. Pořádali tajná setkání, rozmnožovali náboženskou literaturu a sloužili bohoslužby. Příkladem může být František Adamík, zakladatel CSI v České republice, jenž obětavě a navzdory státnímu útlaku organizoval obrodnou činnost a rozmnožoval náboženskou literaturu, nebo katolický kněz Josef Zvěřina.
 

Náboženský fundamentalismus

V některých islámských zemích jsou křesťanské církve a misionářská činnost úplně zakázány a konverze ke křesťanství či jiným náboženstvím se trestá smrtí.
V dalších zemích jsou křesťané a jiné náboženské menšiny sice tolerovány, ale musejí čelit tvrdým omezením a útlaku ze strany státu či extrémistických skupin.
Svět zažívá nejen růst radikálního islámského fundamentalismu, ale také násilných tendencí uvnitř jiných náboženství a sekt.
 

Autoritářské režimy 

V mnoha zemích se stateční křesťané zastávají chudých nebo zneužívaných obětí náboženské diskriminace. Často se sami stávají terčem represivních opatření státu nebo násilných útoků teroristických skupin. 
 

Války

Ve válkách dochází k velkému utrpení civilního obyvatelstva. Také křesťané a další lidé jsou často napadáni vládními vojsky či skupinami rebelů, když usilují o usmíření nebo náleží k etnické či náboženské menšině. Věřící jsou zabíjeni a kostely odsouzeny ke zničení.