Proč CSI?

Základem je Všeobecná deklarace lidských práv 

Všeobecná deklarace lidských práv OSN obsahuje 30 článků. Z nich považujeme za nejdůležitější článek 18, který zaručuje náboženskou svobodu.

csm_sud040901_84fb9655e7

Südsudan

 

Náboženství je ve světě opakovaně zneužíváno jako záminka k diskriminaci a násilí. Této skutečnosti je ale v západním světě věnováno  stále málo pozornosti. Následkem je malá pozornost, která je věnována obětem těchto mnohdy komplikovaných sociálních konfliktů.
V této oblasti vidí CSI svůj úkol.

Jak již jméno napovídá – Christian Solidarity InternationalMezinárodní křesťanská solidarita – prosazuje CSI v rámci křesťanské lásky k bližnímu solidaritu se všemi obětmi násilí a diskriminace a také s pronásledovanými a utlačovanými křesťany, kteří mají na veřejnosti většinou méně pozornosti než jiné náboženské skupiny.

V naší práci se opíráme o 18. článek Všeobecné deklarace lidských práv OSN, který jasně formuluje právo na svobodu vyznání:

Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.

Všeobecná deklarace lidských práv, schválena Valným shromážděním OSN dne 10. 12. 1948.