Projekt Bangladéš

Radikalizace Islámu je v Bangladéši posledních letech nepřetržitě na vzestupu. Zvyšuje se tlak na náboženské menšiny, mnoho lidí opouští zemi.

CSI pomáhá:

  • podpora obětí náboženské diskriminace
  • finanční podpora škol
  • financování sirotčince/internátu pro dívky
  • iniciace či podpora iniciativ bojujících proti extremismu
  • okamžitá pomoc při katastrofách