Projekt Egypt

Křesťané v Egyptě jsou stále více ohrožovanou menšinou trpící diskriminací a násilím. Ve venkovských oblastech žijí navíc v extrémní chudobě.
CSI pomáhá:

  • humanitární pomoc obětem násilí a diskriminace
  • kurzy pro negramotné
  • kurzy pro dospělé o hygieně, zemědělství a životním prostředí
  • pomoc při získání průkazů totožnosti
  • dětské skupiny a práce s mládeží (témata: násilí, respekt, ženská obřízka)
  • mikroúvěry