Projekt Indie

Pomoc pro náboženské menšiny

V Indii jsou náboženské menšiny vystavovány čím dál tím většímu násilí a diskriminaci. CSI přináší obětem od roku 2010 ve spolupráci s lokálními partnery humanitární pomoc a právně se za ně zasazuje na národní i mezinárodní úrovni:

 • právní podpora obětem náboženského násilí a diskriminace
 • mikroúvěry
 • domov pro děti postižené náboženským násilím
 • projekty na podporu drobných zemědělců
 • podpora rozsáhlé sítě právníků
 • vzdělávání dospělých


Pomoc obětem obchodu s lidmi

Obchodem s lidmi jsou v Indii ohroženy zvláště příslušníci menšin. CSI se spolu s lokálními partnery angažuje:

 • prevenční a vzdělávací činnost na školách a mezi rodiči
 • osvobozování obětí
 • rehabilitace a začleňování obětí
 • pravidelná setkání rodičů, která pomáhají nebezpečí zabránit či ještě v zárodku odhalit
 • školení včasného rozpoznání obchodování s lidmi pro vlastníky pozemků, taxikáře, řidiče autobusu atd.
 • počáteční pomoc pro malé živnostníky, aby nemuseli z finančních důvodů posílat děti za prací