Projekt Nikaragua

Děti a mládež ze slumů a odlehlých částí Nikaragui trpí velkou chudobou.

CSI pomáhá ve spolupráci se sestrami karmelitánského řádu:

  • denní teplý oběd a péče o děti
  • poskytování školních potřeb a uniforem
  • rozdáváním potravin a léků pro zvlášť potřebné
  • bezplatné konzultace u lékaře a zubaře
  • bezpečný dům pro opuštěné či zanedbané dívky (včetně psychologické péče a zajištění školní docházky)