Projekt Pákistán

Křesťané v Pakistánu trpí násilím a diskriminací, kvůli níž jsou nadprůměrně zasaženi chudobou a vyčleněním z většinové společnosti.

CSI pomáhá:

  • materiální a lékařská pomoc obyvatelům křesťanských slumů
  • pomoc obětem násilných přepadení
  • podpora škol
  • vzdělávání a osvěta v otázkách zákona o rouhání