Projekt Peru

Ve slumech okolo Limy žije mnoho lidí ve velké chudobě. Děti jsou zanedbané a ohrožené násilím. Od roku 1992 pomáhá CSI prostřednictvím místních partnerů:

  • vzdělávání dospělých v otázkách výživy, hygieny, výchovy dětí či v řešení konfliktů
  • práce s mládeží v oblasti drogové prevence a prevence násilí
  • družina pro děti
  • odborná podpora učitelského personálu
  • odborná podpora státních institucí