Projekt Sýrie

Během syrské občanské války uprchlo před džihádisty velké množství lidí do bezpečnějších částí země.
CSI pomáhá:

  • distribuce oblečení a potravin
  • pomoc v nouzi pro potřebné ve válečných zónách
  • psychologická péče o traumatizované
  • opětovné začlenění dětí do škol
  • volnočasové aktivity a workshopy
  • podpora náboženských menšin skrze informační, mediální a politickou činnost v zahraničí