Česko

Státní zřízení:
parlamentní republika
Vznik:
cca 870 (České knížectví), 1. ledna 1993 rozdělení Československa
Hlavní město:
Praha
Počet obyvatel:
10,6 mil.
Náboženství:
katolíci 10.4 %, protestanté 1.1 %, ostatní
Gramotnost:
99%
HDP na obyvatele:
33 200 USD
Pořadí Index lidského rozvoje (HDI):
28 HDI
Svoboda tisku:
Pořadí 23 / 179
OSN pakt o občanských právech (ICCPR):
ratifikován 23. prosince 1975, sukcese 22. února 1993