Indie

Omezení svobodného vyznávání víry:
Porušování základních náboženských svobod
 • ochrana před individuální a kolektivní náboženskou diskriminací
 • provádění náboženských úkonů (modlitba, bohoslužby, průvody) v soukromí a na veřejnosti, individuálně či ve společenství
 • možnost náboženských společenství svobodně organizovat svoji činnost (například vzdělávat a zaměstnávat duchovní a laiky, stanovovat kritéria pro členství v náboženských společenstvích, určovat jejich právní postavení)
 • svobodné šíření náboženských informací (svobodná volba způsobu šíření náboženství)
 • právo změnit svou víru
 • právo rodičů na náboženskou výchovu svých dětí
 • právo změnit svou víru
 • Náboženskou činnost mezi mládeží a dospělými
 • Zakládání a provoz náboženských vzdělávacích zařízení
 • Sociálně-charitativní činnost na pomoc chudým a utlačovaným
 • Nenásilné obhajování lidských práv, soukromě a veřejně
 • Zakládání a provoz veřejně prospěšných institucí (nemocnice, domovy pro postižené či domovy důchodců)
 • Příjem pomoci čí darů ze zahraničí
Státní zřízení:
federativní parlamentní republika
Vznik:
15. srpna 1947, nezávislost na Velké Británii
Hlavní město:
Nové Dillí
Počet obyvatel:
1266,8 mil.
Náboženství:
80,5 % hinduisté; 13,4 % muslimové; 2,3 % křesťané; 1,9 % Sikhové; 1,8 % ostatní
Gramotnost:
71,2%
HDP na obyvatele:
6 700 USD
Pořadí Index lidského rozvoje (HDI):
131 HDI
Svoboda tisku:
Pořadí 136 / 179
OSN pakt o občanských právech (ICCPR):
přistoupení 10. dubna 1979
Ethnien:
72% Indoárijská etnika, 25 % drávidové; 3 % ostatní