Nigérie

Omezení svobodného vyznávání víry:
Velmi vážné porušování základních náboženských svobod
 • ochrana před individuální a kolektivní náboženskou diskriminací
 • provádění náboženských úkonů (modlitba, bohoslužby, průvody) v soukromí a na veřejnosti, individuálně či ve společenství
 • možnost náboženských společenství svobodně organizovat svoji činnost (například vzdělávat a zaměstnávat duchovní a laiky, stanovovat kritéria pro členství v náboženských společenstvích, určovat jejich právní postavení)
 • svobodné šíření náboženských informací (svobodná volba způsobu šíření náboženství)
 • právo změnit svou víru
 • právo rodičů na náboženskou výchovu svých dětí
 • právo změnit svou víru
 • Náboženskou činnost mezi mládeží a dospělými
 • Zakládání a provoz náboženských vzdělávacích zařízení
 • Sociálně-charitativní činnost na pomoc chudým a utlačovaným
 • Nenásilné obhajování lidských práv, soukromě a veřejně
 • Zakládání a provoz veřejně prospěšných institucí (nemocnice, domovy pro postižené či domovy důchodců)
 • Příjem pomoci čí darů ze zahraničí
Státní zřízení:
spolková republika
Vznik:
1. října 1960, nezávislost na Velké Británii
Offizielle Bezeichnung
Bundesrepublik Nigeria
Staatsreligion:
keine
Hlavní město:
Abuja
Počet obyvatel:
186 mil.
Náboženství:
50 % muslimové (větsinou Sunnité), 40 % křesťané, 10 % domorodá náboženství
Gramotnost:
59,6%
HDP na obyvatele:
5 900 USD
Pořadí Index lidského rozvoje (HDI):
152 HDI
Svoboda tisku:
Pořadí 122 / 179
OSN pakt o občanských právech (ICCPR):
přistoupení 29. července 1993
Ethnien:
über 250 ethnische Gruppen, darunter: Haussa und Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3.5%, Tiv 2.5%