Pákistán

Omezení svobodného vyznávání víry:
Velmi vážné porušování základních náboženských svobod
 • ochrana před individuální a kolektivní náboženskou diskriminací
 • provádění náboženských úkonů (modlitba, bohoslužby, průvody) v soukromí a na veřejnosti, individuálně či ve společenství
 • možnost náboženských společenství svobodně organizovat svoji činnost (například vzdělávat a zaměstnávat duchovní a laiky, stanovovat kritéria pro členství v náboženských společenstvích, určovat jejich právní postavení)
 • svobodné šíření náboženských informací (svobodná volba způsobu šíření náboženství)
 • právo změnit svou víru
 • právo rodičů na náboženskou výchovu svých dětí
 • právo změnit svou víru
 • Náboženskou činnost mezi mládeží a dospělými
 • Zakládání a provoz náboženských vzdělávacích zařízení
 • Sociálně-charitativní činnost na pomoc chudým a utlačovaným
 • Nenásilné obhajování lidských práv, soukromě a veřejně
 • Zakládání a provoz veřejně prospěšných institucí (nemocnice, domovy pro postižené či domovy důchodců)
 • Příjem pomoci čí darů ze zahraničí
Státní zřízení:
federativní parlamentní republika
Vznik:
14. srpna 1947, nezávislost na Velké Británii
Offizielle Bezeichnung
Islamische Republik Pakistan
Staatsreligion:
Islam
Hlavní město:
Islámábád
Počet obyvatel:
201,99 mil.
Náboženství:
95 % muslimové (z toho 75 % sunnitští a 25 % šíitští), 5 % hinduisté, křesťané, zoroastristé, bahaisté a ostatní
Gramotnost:
57,9%
HDP na obyvatele:
5 100 USD
Pořadí Index lidského rozvoje (HDI):
147 HDI
Svoboda tisku:
Pořadí 139 / 179
OSN pakt o občanských právech (ICCPR):
ratifikován 23. června 2010
Ethnien:
44,6% Punjabi, 15,4% Pashtunen, 14,1% Sindhi, 8,3% Sariaki, 7,5% Muhajir, 3,5% Belutschen, 6,2% andere