Srí Lanka

Omezení svobodného vyznávání víry:
Porušování základních náboženských svobod
 • ochrana před individuální a kolektivní náboženskou diskriminací
 • provádění náboženských úkonů (modlitba, bohoslužby, průvody) v soukromí a na veřejnosti, individuálně či ve společenství
 • možnost náboženských společenství svobodně organizovat svoji činnost (například vzdělávat a zaměstnávat duchovní a laiky, stanovovat kritéria pro členství v náboženských společenstvích, určovat jejich právní postavení)
 • svobodné šíření náboženských informací (svobodná volba způsobu šíření náboženství)
 • právo změnit svou víru
 • právo rodičů na náboženskou výchovu svých dětí
 • právo změnit svou víru
 • Náboženskou činnost mezi mládeží a dospělými
 • Zakládání a provoz náboženských vzdělávacích zařízení
 • Sociálně-charitativní činnost na pomoc chudým a utlačovaným
 • Nenásilné obhajování lidských práv, soukromě a veřejně
 • Zakládání a provoz veřejně prospěšných institucí (nemocnice, domovy pro postižené či domovy důchodců)
 • Příjem pomoci čí darů ze zahraničí
Státní zřízení:
poloprezidentská republika
Vznik:
4. února 1948, nezávislost na Velké Británii
Offizielle Bezeichnung
Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka
Staatsreligion:
Offiziell keine, faktisch Buddhismus
Hlavní město:
Colombo
Počet obyvatel:
22,2 mil.
Náboženství:
buddhisté 69.1 %, muslimové 7.6 %, hinduisté 7.1 %, křesťané 6.2 %, ostatní
Gramotnost:
92,6%
HDP na obyvatele:
11 200 USD
Pořadí Index lidského rozvoje (HDI):
73 HDI
Svoboda tisku:
Pořadí 141 / 179
OSN pakt o občanských právech (ICCPR):
přistoupení 11. června 1980